Prečo je výhodnejšie mať sídlo firmy vo veľkom meste?

Dôvodom je hlavne prestížna adresa, ktorá v očiach obchodných partnerov zvyšuje kredit. Nespornou výhodou prestížnej adresy je aj väčšia šanca pri získavaní zákaziek, kedy sú spoločnosti, s adresou z menšieho mesta, často znevýhodňované oproti Bratislavským firmám. Aj naďalej platí, že v meste, kde je menšia koncentrácia firiem, je pravdepodobnosť daňovej kontroly vyššia, než napríklad v Bratislave.

Menu