Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

 

Dňa 13. 11. 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudol účinnosť  1. júla 2016. Nový zákon predložila vláda Slovenskej republiky na základe návrhu zákona vychádzajúceho z návrhu opatrenia k zaisteniu plnenia doporučení prijatých pracovnou skupinou OECD o podplácaní v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú […]

Jednoduchá akciová spoločnosť – nová právna forma na Slovensku

 

Na Slovensku má od 1. 1. 2017 vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti – j.a.s, teda jednoduchá akciová spoločnosť. Od tohto dátumu bude možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) založiť aj piatu – jednoduchú spoločnosť na akcie so skratkou „j. a. s.“. Jednoduchá spoločnosť […]

Novela zákona o DPH – zmeny od 1. 1. 2016

 

Od 1. 1. 2016 priniesla novela zákona O DPH zmeny pre malých a stredných podnikateľov. Jedná sa predovšetkým o zníženú sadzbu DPH na vybrané druhy potravín, platenie DPH len z inkasovaných faktúr a  zmeny v kontrolnom výkaze. Menší a strední podnikatelia, ktorí sa rozhodnú postupovať podľa osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe platieb, už nebudú musieť platiť DPH z vystavených […]