Čo je to ready-made spoločnosť a aké sú jej výhody?

Ak sa zaoberáte myšlienkou na založenie vlastnej spoločnosti, je možné, že ste už natrafili na pojem ready-made spoločnosť. Čo je to, a aké sú výhody ready-made spoločností?

Ready-made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré sú predpripravené, práve za tým účelom, aby boli k dispozícii vtedy, keď je ich treba. Ide teda už založenú spoločnosť, zapísanú v obchodnom registri so 100 %-ne splateným základným imaním, ktorá nevyvíjala žiadnu činnosť, nemá žiadne dlhy a ktorá len „čaká na svojho nového majiteľa“.

Ak ste v situácii, že vás už z akéhokoľvek dôvodu tlačí čas, alebo sa len nechcete zaoberať papierovaním, obiehaním úradov a zháňaním pečiatok, jednoducho povedané ste v situácii, že rýchlo potrebujete získať či už s.r.o. alebo akciovú spoločnosť, je ready-made spoločnosť to pravé čo potrebujete. Spoločnosti poskytujúce ready-made spoločnosti vedia taktiež zabezpečiť aj firmy zaregistrované k DPH a s vybavenými živnostenským oprávneniami. Pri predaji ready-made spoločnosti vždy príde k zmenám vami požadovaných údajov ako je názov spoločnosti alebo predmet podnikania. Len čo sú podpísané zmluvy, je spoločnosť vaša a ste oprávnení konať v jej mene.

Výhody ready-made spoločnosti:

  • firmu získate vtedy, keď ju potrebujete;
  • ušetríte nudné a zdĺhavé obiehanie úradov;
  • získate „čistú“ firmu, ktorá nikdy nepodnikala;
  • máte istotu, že firma nemá žiadne dlhy;
  • často je možné získať spoločnosť už zaregistrovanú k DPH

predaj ready made spoločnosti