Mzdové zvýhodnenia pre zamestnancov. Čo na to slovenské firmy?

Značky:

Od 1. 5. 2018 vstúpiaktualne_dianie_mzdove_navyseniela do platnosti novela zákonníka práce o príplatkoch a mzdových zvýhodneniach pri práci cez víkendy, sviatky a nočné smeny. O akú sumu si prilepšia pracovníci na celom Slovensku?

Cez štátne sviatky majú všetci zamestnanci nárok na stopercentné mzdové zvýhodnenie, ktorého výška sa odvíja od priemerného platu každého pracovníka. Mzdové zvýhodnenie je nutné zaplatiť aj vtedy, ak ako zamestnávateľ neposkytnete zamestnancovi do 3 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom daný sviatok pracoval, dovolenku.

Zvýhodnenie počas víkendov

Mzdové zvýhodnenia práce cez víkend sú rozdelené na dve obdobia od mája 2018 a mája 2019.

Od 1. 5. 2018  má zamestnanec nárok dostať navyše aspoň 25 % minimálnej mzdy za hodinu, čo je po zaokrúhlení 0,70 € za každú odpracovanú sobotu. V roku 2019 sa minimálne mzdové zvýhodnenie za hodinu práce počas sobôt zvýši na 50 % minimálnej mzdy, teda hodinová sadzba bude takmer o 1,4 € vyššia.

Výhodnejšie však budú najmä odpracované nedele. Pracovník si od 1. 5. 2018 odnesie príplatok až 50 % z minimálnej mzdy za hodinu práce v nedeľu, teda skoro 1,4 €. Od mája 2019 sa popri mzde musí zamestnancom poskytovať daňového zvýhodnenie za nedeľný výkon práce vo výške 100 % minimálnej mzdy podľa osobitého predpisu.

Môžete ako zamestnávateľ poskytnúť aj nižšie mzdové zvýhodnenie?

Firmy, ktorých prevádzka si vyžaduje, aby sa práca vykonávala pravidelne aj počas víkendov, môžu poskytovať nižšie percento mzdového zvýhodnenia. V akých pomeroch, uvádza tabuľka nižšie.


Súhrn porovnania mzdových zvýhodnení v roku 2018 a 2019:

Deň

2018

2019

plné zvýhodnenie nižšie zvýhodnenie plné zvýhodnenie nižšie zvýhodnenie
sobota

25 %

20 %

50 %

45 %

nedeľa

50 %

45 %

100 %

90%


Práca v noci

Práca vykonávaná od 22. do 6. hodiny rannej sa považuje za nočnú prácu. Okrem dohodnutej mzdy, má zamestnanec nárok na mzdový príplatok vo výške najmenej 30 % z minimálne hodinovej sadzby, teda 30 % z 2,8 € (do 31. 12. 2017 bola minimálna hodinová sadzba 2,5 €). Pri rizikovej práci počas nocí je 35 % z minimálnej hodinovej sadzby najnižšou možnou hranica príplatku. Pre túto skupinu zamestnancov má byť prerokovaná ešte vyššia odmena.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú bežnú (nie rizikovú) prácu, no dané zamestnanie si nočné smeny vyžaduje, môže byť poskytnuté zvýhodnenie len do výšky 25 % z minimálnej mzdy. Od 1. 5. 2019 je nutné nočným pracovníkom zaručiť 40 % príplatok a pri rizikovej práci to bude až 50 %.

Priemerný zamestnanec si vďaka mzdovým zvýhodneniam ročne prilepší až o 500 €. To, aký dopad budú mať príplatky na spoločnosti, ktoré musia pracovať aj cez víkendy či počas nocí, je na každého vlastnom uvážení. Možnosť, že svoje prevádzky obmedzia nie je vylúčená. Slovenská ekonomika je však momentálne v zdravej kondícií, a preto by ju lepšie ohodnotenie pracujúcej sily nemuselo „zruinovať“.