Porovnanie živnosti a s.r.o. – čo sa oplatí viac?

Značky:,

Porovnanie živnosti a s.r.o. – čo sa oplatí viac?

Aká forma podnikania je na Slovensku výhodnejšia? Oplatí sa viac založiť si s.r.o. alebo živnosť? Od začiatku roka 2018 vstúpili do platnosti legislatívne zmeny týkajúce sa podnikania, ktoré pozmenili určité sféry. V článku prinášame aktuálne podrobné porovnanie zakladania, vedenia, ukončovania s.r.o. alebo živnosti.

Vznik a čas založenia

Najviac sa oplatí zakladať s.r.o. a aj živnosť elektronicky. Vypĺňanie online formulárov však nie je vôbec jednoduché a v konečnom dôsledku, môže v prípade chýb trvať dlho. Založenie živnosti je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako zakladanie s.r.o..

Pri živnosti si vyberáte na základe predmetu podnikania buď voľnú živnosť za poplatok je 5 €/0 € pri online založení, remeselnú živnosť v hodnote 15 €, pri online založení 7.50 €, alebo viazanú živnosť za 15 €, pri online založení 7.50 €. Celý tento proces založenia živnosti síce trvá len jeden deň, no výber predmetov podnikania môže dať zabrať vám, aj vašej peňaženke.

Zakladanie s.r.o. predstavuje zdĺhavejší proces, pretože, okrem iného, potrebujete aj súhlas daňového úradu, spoločenskú zmluvu a zápis s.r.o. do obchodného registra, za ktorý zaplatíte 300 € a pri online založení 150 €. Za výber predmetov podnikania zaplatíte rovnako ako pri živnosti a s.r.o. založíte v priemere za 10 – 15 dní. Keďže ide o zdĺhavý a administratívne náročný proces, vieme vám s ním pomôcť. Firmu na kľúč vám založíme rýchlo vďaka dlhoročným skúsenostiam a korektným vzťahom s verejnými inštitúciami.

Riziko v podobe ručenia

V prípade živnosti ručí fyzická osoba za svoje podnikanie celým majetkom, a to nielen firemným, ale aj osobným. Dokonca ručíte svojím osobným majetkom aj v prípade, že je zahrnutý do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade s.r.o. ste spoločníkom firmy a za záväzky ručíte do výšky nesplateného vkladu, teda obmedzene, firemným majetkom. V praxi to však častejšie vyzerá tak, že ak ste základné imanie s.r.o. splatili v plnej sume, za záväzky spoločnosti už osobným majetkom neručíte vôbec.

Administratíva, účtovníctvo a dane

Živnostníci majú určité administratívne povinnosti, no nie každý má dostatok času na to, aby ich zvládal sám. Ako živnostník si môžete viesť buď účtovníctvo, alebo daňovú evidenciu. Daňová evidencia znamená, že výdavky preukazujú buď skutočnými alebo paušálnymi nákladmi. Práve paušálne výdavky pre živnostníkov predstavujú najmenšiu administratívnu záťaž. Za podmienky, že nie ste platiteľom DPH, výdavky nemusíte vôbec dokladovať. Od svojich príjmov odrátate 60 % paušálnych nákladov a ostane vám daňový základ, od ktorého môžete odpočítať zaplatené sociálne a zdravotné odvody a nezdaniteľné minimum a rozdiel zdaníte o 19 %.

Pri účtovníctve v s.r.o. je to rozdielne, pretože sa riadi skutočnými nákladmi. Ide o všetky vynaložené náklady na vedenie a udržiavanie spoločnosti a zvyšovaní jej ziskov – nájom, firemné autá, telefóny, reklamu, atď. Spoločnosti s ručením obmedzeným zdaňujú rozdiel medzi príjmami a nákladmi sadzbou dane právnickej osoby vo výške 21 % a majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Chcete sa vyhnúť zbytočným daňovým pokutám? Pomôžeme vám s celou účtovníckou uzávierkou.

Sociálne a zdravotné odvody

Živnostník je povinný platiť zdravotné a tiež aj sociálne odvody. Zdravotné odvody je nutné platiť hneď od začiatku podnikania, výnimkou sú len poistenci štátu – študenti alebo zamestnanci. Minimálna výška zdravotných odvodov je 63,84  €. Ak vám suma poistného vyšla na základe dane vyššia, budete musieť doplatiť rozdiel. Od sociálnych odvodov ste prvý rok podnikania na živnosť oslobodený, ich výška sa totiž odvíja od výšky vášho príjmu. Minimálna hranica sociálnych odvodov je 151,16   a platíte ich len v prípade, že váš príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

S.r.o. má povinnosť platiť odvody len v prípade, že má zamestnancov, pričom spoločník či konateľ môže byť zároveň zamestnancom či konateľom. Konateľ si môže vyplácať odmenu za výkon funkcie. Mzda zamestnanca a odmena za výkon funkcie konateľa sú však relatívne vysoko zaťažené daňami a odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie. Odmena konateľa a mzdy pre zamestnancov sú zaťažené daňami a odvodmi na zdravotnú a sociálnu poisťovňu. To znamená, že ak sa chcete zamestnať vo vlastnej spoločnosti s ručením obmedzeným, zaplatíte ako zamestnanec: daň 19 % + zdravotné poistenie 4 % + sociálne poistenie 24.95 % a ako zamestnávateľ: zdravotné poistenie 10 % a sociálne poistenie 24.95 %. Za funkciu konateľa zaplatíte: daň 19 % (resp. 25 %) + zdravotné poistenie 4 % a sociálne poistenie 9.4 % a ako zamestnávateľ: zdravotné poistenie 10 % a sociálne poistenie 24.15 %.

Zverejňované informácie

Zverejňovanie informácií súvisí s vedením účtovníctva. Spoločnosť s ručením obmedzeným musí viesť podvojné účtovníctvo a jej účtovná závierka je verejne dostupná verejnosti s rôznou mierou podrobností. Naopak, informácie o ziskoch, stratách a majetkoch živnostníkov zverejňované nie sú.

Pôžičky

Ak živnostníkovi v podnikaní chýbajú peniaze, môže si ich kedykoľvek vložiť na bankový účet podnikania. Tento vklad nemusí daniť, pretože nie je príjmom z jeho podnikateľskej činnosti. Zisk si môže vyplácať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.

Spoločníkovi či konateľovi s.r.o. je vyplácaný podiel na zisku. Dividenda (vyplácaný podiel) je vyplácaná až po zostavení účtovnej závierky, jej schválení a schválení rozdelenia zisku, teda po skončení účtovného obdobia. Ak spoločnosti s ručením obmedzeným chýbajú peniaze, podnikateľ jej ich môže poskytnúť vo forme finančného daru alebo pôžičky.

Zrušenie s.r.o. a zrušenie živnosti

Ukončenie alebo prerušenie živnosti býva jednoduché a rýchle, či už v prípade zdravotných problémov, odcestovania do zahraničia alebo iných dôvodov, prečo nemôžete vykonávať podnikateľskú činnosť. Pri prerušení si však dajte pozor na dobu – minimálna prerušenie živnosti je 6 mesiacov a maximálne 3 roky.

Ak podnikáte ako spoločník alebo konateľ s.r.o., prerušiť jej pôsobenie nie je možné. Vhodná forma ukončenia sa vyberá na základe stavu účtovníctva, majetku a pohľadávok. Môže ísť o likvidáciu firmy, fúziu, konkurz, podanie návrhu na ukončenie, či jej predaj.

Oplatí sa viac podnikať na živnosť alebo založiť si s.r.o.?

Výhody živnosti oproti s.r.o.

  • jednoduché a rýchle zakladanie a zrušenie, možnosť prerušenia, nižšie počiatočné náklady
  • skutočné a paušálne náklady
  • prvý rok podnikania je oslobodený od platenia sociálneho poistenia
  • v prípade evidencie na úrade práce možnosť získať príspevok na podnikanie
  • daňová povinnosť vzniká až úhradou faktúry

Výhody s.r.o. oproti živnosti

  • obmedzené ručenie – oddelený osobný a firemný majetok
  • nemusíte platiť sociálne odvody
  • zdravotné odvody sú len minimálne
  • dojem seriózneho partnera