Ako funguje zdieľaná ekonomika na Slovensku?

Značky:

Fenomén digitálnej doby. Viete, v ktorých odvetviach sú príležitosti na vytvorenie zdieľanej ekonomiky? Fungujúce modely sú prítomné v rôznych segmentoch na trhu. Ste zástancom alebo odporcom ekonomiky digitálnych platforiem?

zdielana_ekonomika_bicykle

Ekonomický model, z ktorého každý profituje

Pojem zdieľaná ekonomika je stále viac zaužívaný. Ide o novodobý fenomén online doby. Digitálne platformy dnes nájdete v rôznych segmentoch trhu. Hlavným princípom zdieľanej ekonomiky je požičiavanie existujúcich zdrojov medzi ľuďmi tak, aby profitovali obe strany. Prenajímatelia získavajú finančnú odmenu za prenájom svojich komodít – hmotné a nehmotné veci, práca alebo financie, ktoré nevyužívajú alebo ich majú nadbytok. Nájomník má rýchlo a jednoducho k dispozícií veci, ktoré potrebuje sám ich však nevlastní z rôznych dôvodov, čo znamená, že mu prinesú veľký úžitok vďaka pridanej hodnote. Rozvoju zdieľanej ekonomiky hrá do karát hlavne vývoj moderných technológií, snaha vyhýbať sa klasickým ekonomickým štruktúram a v neposlednom rade aj snaha ľudí šetriť zdroje našej planéty.

Zdieľaná ekonomika na Slovensku

  • Airbnb – prenájom bytu či domu v dobe, kedy dočasne odchádzate alebo máte jednu miestnosť navyše
  • Uber, Liftago – zárobok ako taxikár bez osvedčenia
  • BlaBlacar – zdieľanie nákladov na cestovanie
  • Žltý Melón – kolektívne peňažné pôžičky
  • Carrivederci – zdieľanie osobných áut

Výhody a riziká zdieľanej ekonomiky

Za najväčšiu výhodu sharing economy možno považovať vznik nových trhov, čím sa otvárajú nové podnikateľské možnosti pre každého, kto má čo ponúknuť. Šance dostávajú aj menšie podniky či jednotlivci. Žiadny predávajúci nepotrebuje marketing, pretože všetky služby ponúka prostredníctvom niekoľkých klikov cez digitálnu platformu. Za ďalšiu výhodu možno považovať aj posilňovanie a rozširovanie komunít v rámci jednotlivých tržných ekonomík a nemenej dôležitá je ekologickosť, najmä čo sa týka napr.: zdieľania jázd autom.

A aké sú nástrahy zdieľanej ekonomiky? V prvom rade ide o prudký nárast konkurencie a mnoho nových pravidiel v odvetviach, ktoré zabehnutým firmám nemusia práve vyhovovať. Ide najmä o taxikárov a hotelierov, ktorým klesá počet zákazníkov. Dopady tohto ekonomického modelu na štát nie sú práve ideálne. Často sú v rámci podnikania uzatvárané zamestnanecké vzťahy bez zmlúv a mnohí poskytovatelia služieb neplatia dane.

Na záver

Mnohé štáty súhlasia a prikláňajú sa k názoru, že novodobá ekonomika musí byť aspoň sčasti regulovaná, pretože jej chýbajú základné pravidlá. Ich absenciu rieši aj Európska komisia, ktorá si kladie za cieľ podporovať spotrebiteľov, podniky a verejné orgány tak, aby kolaboratívnej ekonomike dôverovali. Zdieľané hospodárstvo totiž mnohí vnímajú ako úspech Európy pri rozvíjaní nových obchodných modelov. Na Slovensku zatiaľ nie je zdieľaná ekonomika ukotvená v žiadnom zákone, čím nemožno predchádzať čiernej práci alebo iným daňovým a odvodovým podvodom. Určité zmeny sú v tomto prípade nevyhnutné, nakoľko pomôžu odstrániť mechanizmus bez podmienok a prispejú k tvorbe čistého konkurenčného boja.