Podľa akých kritérií je potrebné vyberať virtuálne sídlo?

Už viete, prečo by ste svoje sídlo nemali mať umiestnené doma. Tiež sme vás zoznámili aj s rizikami súvisiacimi s poskytovaním pochybného prenájmu virtuálneho sídla. Ako si teda vybrať toho správne poskytovateľa? Čo by mal spĺňať?

O službu virtuálneho sídlo je v poslednom období stále vyšší dopyt. Na Slovensku nájdete sídla v lacných bytoch najčastejšie menších mestách, až po seriózne sídla umiestnené v moderných business centrách. Aká je charakteristika toho správneho poskytovateľa sídla?

6 kritérií výberu virtuálneho sídla

1.      Poskytovateľ virtuálneho sídla je zároveň aj vlastníkom

Ako prvý spomíname bod, ktorý je vysoko rizikový, pretože ak je vlastníkom budovy iná osoba môže vám kedykoľvek vypovedať zmluvu. Žiaden poskytovateľ, ktorý nie je priamym vlastníkom adresy virtuálneho sídla spoločnosti, vám negarantuje trvalý súhlas s umiestnením sídla. Ak by k tomu náhodou došlo, budete musieť vybavovať administratívne záležitosti a oznamovacie povinnosti.

Pri výlučnom vlastníkovibudovy, ktorý poskytuje službu virtuálneho sídla, viete, že business centrum za týmto účelom kúpil a je to jeho investícia. Špičkové služby a spokojní klienti, ktorí jeho meno rozšíria ďalej, sú v jeho vlastnom záujem.

2.      Adresa sídla a reprezentatívnosť budovy, priestorov

Konkrétna mestská oblasť, ulica a adresa, na ktorej je budova sídla umiestnená nesmie byť nebezpečná – známa kriminalitou. Najlepšie je vybrať si sídlo umiestnené v novom alebo zrekonštrukovanom modernom business centre.

3.      Ochota osobného stretnutia, predstavenia

Svojich potenciálnych poskytovateľov virtuálneho sídla si najprv otestujte. Vnímajte, ako na vás pôsobia obchodníci, ale pokojne aj webové stránky či sociálne siete firmy. Popisujú vám služby ochotne a podrobne? Chcú vám dať pridanú hodnotu alebo je ich jediným cieľom zarobiť peniaze? Odpovedajú na vaše otázky? Chcú sa s vami stretnúť? Ak by mali s niektorou otázkou problém, určite hľadajte ďalej.

4.      Virtuálne sídlo by malo byť umiestnené v business centre

Bohužiaľ, u nás sa často stretneme s pochybnými poskytovateľmi virtuálnych sídel. Ich hlavným znakom je, že sú lacné, no na žiadne extra služby a dobré skúsenosti nečakajte. Hlavný význam virtuálnych sídel spočíva v tom, že sú umiestnené v príjemných priestoroch, kde máte možnosť prenajať si zasadačku, plne vybavenú kanceláriu a využívať podporné služby.

5.      Doplnkové službyna vysokej úrovni

Pošta

Správa, preberanie, notifikácia o doručenej pošte do 24 hodín, jej preposielanie a odovzdávanie je úplne bežnou súčasťou služieb virtuálneho sídla.Na zamestnanca, ktorý túto agendu spravuje by ste mali dostať kontakt.  Je to osoba, u ktorej sa môžete informovať alebo ju vopred upozorniť, ak čakáte doručenie dôležitej zásielky. Dokonalá správa pošty je jedno z najpodstatnejších kritérií poskytovania virtuálneho sídla

Bezproblémové parkovanie

Vždy by ste mali mať možnosť preberať poštu osobne. Vopred si teda zistite, či má spoločnosťv blízkosti virtuálneho sídla možnosť bezproblémového parkovania. Okrem pošty, sa vám to bude hodiť aj pri dôležitých obchodných jednaniach.

Naše sídla všetky vyššie spomenuté charakteristiky spĺňajú. Ak hľadáte reprezentatívne sídlo na lukratívnej adrese so špičkovými službami, kontaktujte nás.