Ochranné známky – ponovo zvukové aj pohybové

Od 1. 1. 2019 v Českej republike a od 14. 1. 2019 na Slovensku nadobudne účinnosť novela zákona o ochranných známkach, ktorá prináša dôležité zmeny.

Zrušenie automatického zamietnutia zhodných ochranných známok

Úrad priemyselného vlastníctva v ČR a na Slovensku upozorňuje na nové druhy ochranných známok a na jednu z najvýznamnejších zmien – prestane automaticky zamietať nové prihlášky známok, ktoré sú zhodné so staršími už zapísanými. Táto zmena môže spôsobiť to, že úrad zapíše identickú ochrannú známku a ak proti nej nebude podaná námietka vlastníkov starších zhodných známok v lehote 3 mesiacov, bude táto známka zapísaná.

Týka sa to nielen prihlášok podaných pred novelou, ale aj tých prihlášok, ktoré boli podané ešte pred účinnosťou novely. Vlastníci ochranných známok si tak budú musieť sami strážiť nové prihlášky ochranných známok a prípadne podať námietku.

Zrušenie nutnosti grafického znázornenia ochrannej známky

Doteraz platilo podľa definície ochranných známok, že musí byť schopná grafického znázornenia, inak ju úrad odmietne. Novela však umožňuje zapísať ochranné známky, ktoré môžu byť vyjadrené dostupnými technologickými prostriedkami.

ochranna znamka

Nové druhy ochranných známok

Novela prináša nové typy ochranných známok, ktoré pôjde zaregistrovať:

  • 3D známku
  • pohybovú
  • zvukovú
  • audiovizuálnu
  • či holografickú.

Tieto známky môžu byť vo formáte JPEG, MP3 alebo MP4. Bude možné tiež zaregistrovať čuchovú alebo chuťovú ochrannú známku.