Kryptomeny a založenie s.r.o.

Obchodovanie na trhu s kryptomenami alebo virtuálnymi menami je v súčasnosti veľmi populárne. Je možné podnikať ako fyzická osoba, ale výrazne lepšie je využiť výhody právnickej osoby. Daňová sadzba pre právnickú osobu je 15 % zo zisku, avšak celkové zdanenie pre fyzické osoby je až 33 % resp. 39 % od čiastky 37 981,94 EUR.

Obchodovanie s kryptomenami

Obchodovanie s kryptomenami až do roku 2020 nebolo regulované. Ako predmet podnikania mnohí využívali „Investičné činnosti – obchodovanie na vlastný účet v zmysle § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 566/2001 CFU o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov, k vykonávaniu ktorých sa nevyžaduje povolenie NBS, podľa § 54 odst. 3 občianskeho zák. č. 566/2001 o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov“.

Na základe spomenutej značnej popularizácii však orgány zahrnuli tieto predmety podnikania medzi regulované. V roku 2021 sa teda zaradili medzi viazané predmety činnosti aj Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny.

Predmety činnosti

Obsahom nových viazaných predmetov činnosti vzťahujúcich sa k virtuálnym menám je:

Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny – poskytovateľom je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorej predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu

Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny – poskytovateľom je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kľúčov v mene ich klientov, na držanie, uchovávanie a prevod virtuálnej meny (= kryptomena)

Virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nutne naviazaný na zákonné platidlo a ktorý nemá právny status meny alebo peňazí. Je však akceptovaný niektorými fyzickými alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý je možné elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Keďže ide o viazané predmety, je pre ich zápis nevyhnutné zaplatiť registračný poplatok vo výške 7,50 EUR a splniť ďalšie požiadavky stanovené zákonom.

Oba predmety vyžadujú mať zákonného zástupcu, ktorým býva najčastejšie samotný spoločník alebo zamestnanec. Tento zástupca je povinný doložiť certifikát o ukončení úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Pokiaľ to nedoloží, živnostenský úrad zamietne zápis daného predmetu činnosti.

Na trading s kryptomenami potrebujete živnosť

Nakoľko má trading s kryptomenami všetky charakteristiky živnosti, je potrebné získať náležitý predmet podnikania, teda založiť s.r.o. alebo živnosť. Hovoríme o predmete podnikania Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny, ktorá je definovaná tak, že vo svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu. Rozsudok ESD C-264/14 z Európskeho súdneho dvora explicitne stanovil, že obchodovanie s kryptomenami (Bitcoinom) je oslobodené od DPH.


Zvažujete založenie s.r.o.? Zakládame spoločnosti na Slovensku aj v Českej republike.