Platcovia DPH musia do 30. 11. 2021 zapísať bankové účty na daňovom úrade

 

Všetci platcovia DPH, ktorí sú zaregistrovaní k 15. novembru 2021, majú povinnosť ohlásiť daňovému úradu svoje bankové účty, ktoré používajú k podnikaniu do 30. novembra 2021, prostredníctvom elektronického formulára. Ten je možné stiahnuť na portáli Finančnej správy. Ak platca napíše nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu mȏže uložiť pokutu do výšky až 10 […]

Kde končia hranice home office a aké výhody prináša prenájom kancelárie

 

Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že asi dvom tretinám ľudí  home office vyhovuje, a to najmä z dôvodu, že nemusia do práce dochádzať a sú schopní sa efektívnejšie postarať o domácnosť. Zostávajúcej tretine však tento druh práce nevyhovuje. Príčinou býva, že im chýbajú vhodné podmienky pre ich prácu. OFFICE HOUSE SK ponúka riešenie. Môžete si zvoliť, či preferujete […]