Je v roku 2022 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

 

Porovnávanie založenia živnosti a s.r.o. Živnosť – všeobecne platí, že založenie živnosti je administratívne jednoduchšie než založenie s.r.o. Živnostenské oprávnenie udeľuje okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, v mieste podľa bydliska živnostníka. Primárnou podmienkou pre získanie živnosti je bezúhonnosť a minimálny vek 18 rokov. Pri voľných živnostiach môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia. Cena za […]