Osoba s exekúciou už s.r.o. nezaloží

Od  1. Októbra 2020 sa novelou Obchodného zákonníka zaviedla nová negatívna podmienka pre zakladateľov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o.). Novelizované znenie § 105b Obchodného zákonníka stanovuje, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je zaevidovaná v registri vydaných poverení k vykonaniu exekúcie podľa zvláštneho zákona.

Rovnako sa mení i § 133 ods.2 Obchodného zákonníku, podľa ktorého konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť len fyzická osoba, ktorá  nie je v období prevedenia zápisu do obchodného registra vedená v registri  poverení k vykonaniu exekúcie podľa zvláštneho zákona.

Čo sa podľa nového nepovoľuje

Od vyššie uvedeného dátumu sa osobe, voči ktorej bude vedené exekučné konanie, nepovoľuje:

  • založiť spoločnosť s ručením obmedzeným
  • nadobudnúť obchodný podiel v s.r.o. ( zjednodušene kúpiť s.r.o.)
  • previesť obchodný podiel v s.r.o. ( zjednodušene predať s.r.o.)
  • stať sa konateľom s.r.o.

Pri nedoplatkoch na daniach, poistnom a sociálnom poistení ide o ďalšiu novo vzniknutú prekážku pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

S Office House Sk je to jednoduchšie

Založenie spoločnosti vlastnými silami je síce zdanlivo najlacnejšia možnosť ako začať podnikať, ale tiež tou najpomalšou a časovo najnáročnejšou. S nami je celý proces jednoduchší a rýchlejší. Poradíme vám s celým procesom založenia, vybavíme administratívu, zaistíme notára, ohlásime živnosť, zariadime zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmu.

Poskytujeme i dodatočné korporátne služby a rady, ako sa vyhnúť riziku ktoré plynie z chybného daňového či účtovného nastavenia firmy. Pokiaľ potrebujete so založením s.r.o. alebo  s jej nasledujúcou správou pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.