Aká je výška odvodov pre konateľa a spoločníka s.r.o. v roku 2022?

Odvody konateľa a spoločníka s.r.o. sa odvíjajú od spôsobu odmeňovania. Konateľ s.r.o. môže plniť svoju funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné či nepravidelné odmeny alebo môže byť v spoločnosti zamestnaný. Je na zvážení každého konateľa či spoločníka, aká varianta je pre neho tá najvýhodnejšia.

Odvody konateľa/spoločníka s.r.o. bez nároku na odmenu

Táto varianta je najbežnejšia hlavne pri malých firmách, kedy konateľ či spoločník nedostáva za svoju činnosť žiadnu odmenu.

 1. Odvody do sociálnej poisťovne

V tomto modeli je situácia rovnaká ako u spoločníka, tak konateľa. Pri  oboch z uvedených činností sa za predpokladu bezodplatnosti funkcie neplatia žiadne odvody do sociálnej poisťovne.

 • Odvody do zdravotnej poisťovne

Tu je situácie rozdielna. Je dôležité rozlíšiť, či je osoba len spoločníkom firmy, alebo aj konateľom.

 • V prípade, že je niekto len spoločníkom firmy, neplatí žiadne odvody, ani do zdravotnej poisťovne.
 • Ak je osoba konateľom s.r.o. (pričom nezáleží, či je zároveň aj spoločníkom, alebo je len konateľom bez funkcie spoločníka), odvádza do zdravotnej poisťovne mesačne minimálnu zálohu na zdravotné poistenie, ktorá je pre rok 2022 stanovená vo výške 79,31 eur.
 • V prípade, že by konateľ bol súčasne OSVČ alebo bol zamestnaný, neplatil by žiadne zálohy na zdravotné poisteníe z titulu funkcie konateľa.

Odvody spoločníka s.r.o., ktorý dostáva iba podiel na zisku

Spoločník v s.r.o. (bez ohľadu na to, či je aj konateľom či zamestnancom) má zo zákona právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividenda). Spoločník z podielu na zisku platí 7% daň z dividenda. Z takto vyplatenej dividendy spoločník už neplatí žiadne odvody do sociálnej ani zdravotnej poisťovne.

Odvody konateľa/spoločníka s.r.o. s nárokom na odmenu za výkon svojej funkcie

Obvyklým prípadom je situácia, kedy má spoločník/konateľ uzavretú so svojou firmou zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu. V takých zmluvách sa upravuje aj výška odmeny za pravidelný či nepravidelný výkon činnosti.

 1. Pri pravidelnej odmene sú odvody nasledujúce:
 2. zdravotný odvod 14 % (z toho 10 % platí firma a 4 % platí spoločník/konateľ)
 3. sociálny odvod 33,55 % (z toho 24,15 % platí firma a 9,4 % platí spoločník/konateľ)
 • Pri nepravidelnej odmene sú odvody nasledujúce:
 • zdravotný odvod 14 % (z toho 10 % platí firma a 4 % platí spoločník/konateľ)
 • sociálny odvod 28,75 % (z toho 21,75 % platí firma a 7 % platí spoločník/konateľ)

Odvody konateľa/spoločníka s.r.o., ktorý je zároveň zamestnancom

Konateľ/spoločník môže byť súčasne aj zamestnancom vo vlastnej firme. Z hľadiska výšky odvodov je to najmenej výhodná varianta, pretože odvody platí spoločník/konateľ v rovnakej výške ako akýkoľvek iný zamestnanec.

Odvody budú v tomto prípade nasledujúce:

 • zdravotný odvod 14 % (z toho 10 % platí firma a 4 % platí spoločník/konateľ)
 • sociálny odvod 34,6 % (z toho 25,2 % platí firma a 9,4 % platí spoločník/konateľ)

Existuje niekoľko možností, ako si vyplácať peniaze zo svojej firmy. Je na zvážení každého, či zvolí cestu úplného/čiastočného odvodu za cenu žiadneho/nižšieho sociálneho zabezpečenia, alebo bude odvody platiť vysoké a získa sociálne zabezpečenie ako bežný zamestnanec.

V rámci našej korporátnej ponuky ponúkame pomoc s problematikou účtovných a daňových služieb. Neváhajte nás kontaktovať.