Ak si umiestnite sídlo vašej spoločnosti v ktoromkoľvek biznis centre OFFICE HOUSE s.r.o., máte istotu, že pôjde o virtuálnu kanceláriu s administratívnou podporou.
V každom našom centre funguje recepcia zabezpečujúca evidenciu pošty pre klientske spoločnosti. Každá prichádzajúca pošta je dôkladne zaevidovaná v systéme, ktorý každý deň vygeneruje avíza a pošle klientovi notifikáciu o prijatej pošte na zvolený email. Klient je informovaný o prijatej pošte v deň prijatia a pošta je následne spracovaná podľa požiadaviek klienta.

Naši klienti si môžu vybrať:

  • ÚSCHOVU – určená pre osobné vyzdvihnutie (priamo klientovi alebo splnomocnenej osobe),
  • PREPOSIELKU – určená pre automatické doposielanie pošty na adresu v rámci Slovenska alebo v zahraničí v dohodnutých intervaloch ( napr. každý deň, týždeň a pod.),
  • SKENOVANIE – naskenovanie pošty, ktorá sa zasiela na dohodnutý email.

Chcem viac informácií

Vrátit se zpět