Dátové schránky sú novým spôsobom komunikácie so štátnou správou. Zo zákona sú dátové schránky v Českej republike zriadené každej právnickej osobe a štátnym úradom. Komunikácia medzi úradmi a vlastníkom dátových schránok prebieha od 1. Novembra 2009 predovšetkým elektronicky!

To znamená, že jednotlivé úrady nezasielajú firmám doporučené listy, ale väčšinou zašlú príslušnú správu do dátovej schránky.

Z pohľadu firiem je dôležitá tzv. fikcia doručenia. Správy v dátových schránkach sú po 10 dňoch od doručenia automaticky považované za prijaté rovnako, ako keby sa na pošte prevzal doporučený list. Firemnú schránku je nutné kontrolovať pravidelne!

Na základe splnomocnenia získame prístup do Vašej dátovej schránky. Od tohto okamžiku sa budeme starať o došlú poštu a vopred určeným spôsobom Vás budeme informovať o nových správach. V prípade zahraničných klientov ponúkame preklad správ z dátovej schránky do príslušného cudzieho jazyka.

Informácie o dátových schránkach nájdete na adrese www.datoveschranky.info.

Chcem viac informácií

Vrátit se zpět