Kontakt

OFFICE HOUSE s.r.o.

Spoločnosti Online s.r.o.

Boženy Němcovej 8

811 04 Bratislava

OFFICE HOUSE

+421 220 545 012

office@officehouse.sk

Spoločnosti Online

+421 220 545 012

office@spolocnostionline.sk

 

Spoločnost OFFICE HOUSE s.r.o. je zapísaná u Mestského súdu v Bratislave

I, odd. Sro, vl.č.28853/B.

Naše ďalšie pobočky na Slovensku a v Česku

Košice

OFFICE HOUSE

Hlavná 104

040 01 Košice

Slovenská republika

Praha

OFFICE HOUSE

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

Česká republika

Brno

OFFICE HOUSE

Příkop 843/4

602 00 Brno

Česká republika

Ostrava

OFFICE HOUSE

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava

Česká republika

Plzeň

OFFICE HOUSE

Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

Česká republika

Olomouc

OFFICE HOUSE

Holická 1173/49a

779 00 Olomouc

Česká republika

Menu