Korporátne služby

Medzinárodné korporátne štruktúry

Plánovanie, nastavenie, tvorba a správa korporátnych štruktúr patria k najčastejším cestám k dosiahnutiu požadovaných cieľov a ich dlhodobému plneniu.

Chcem viac informácií

Účtovné a daňové služby

Chcete sa vyhnúť rizikám plynúcim z chybného daňového nastavenia alebo by ste radi využili možnosti vedúce k daňovým úsporám?

Chcem viac informácií

Bezpečnostné schránky

V spolupráci s našim významným partnerom 24Safe ponúkame prenájom bezpečnostných schránok fyzickým, ale aj právnickým osobám.

Chcem viac informácií

Víza a pracovné povolenia

Vybavovanie víz, pobytov a pracovných povolení patrí k najžiadanejšej službe súvisiacej so zakladaním obchodných spoločností cudzincami v Slovenskej republike.

Chcem viac informácií

Likvidácia spoločností

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným je z právneho i časového hľadiska pomerne náročný proces pri ktorom je potrebné disponovať znalosťami z oblasti práva, účtovníctva a daňových predpisov.

Chcem viac informácií
Menu