Plánovanie, nastavenie, tvorba a správa korporátnych štruktúr patria k najčastejším cestám k dosiahnutiu požadovaných cieľov a ich dlhodobému plneniu. Základom korporátnych štruktúr sú nielen štandardné spoločnosti, ale aj ďalšie nástroje ako trusty, nadácie, zverenské fondy, investičné fondy umiestnené v rôznych svetových jurisdikciách. Samotné spoločnosti tvoria stavebné kamene rozsiahlych riešení.

Nevyhnutnou súčasťou každej štruktúry je premyslené nastavenie vzťahov medzi jednotlivými prvkami štruktúry ako z pohľadu vlastníctva, tak aj z pohľadu účtovného, daňového a právneho. Pri medzinárodných korporátnych štruktúrach hrajú dôležitú úlohu nielen miestne predpisy, ale aj rôzne typy medzinárodných zmlúv.

S využitím našich služieb Vám poskytneme komplexný administratívny servis a umožníme Vám, aby ste sa mohli plne venovať svojmu podnikateľskému zámeru.

Chcem viac informácií

vrátiť sa späť