Nemáte vhodných kandidátov do orgánov spoločnosti? Nominee služby predstavujú pre klientov možnosť dosadenia lojálnych a preverených osôb do orgánov svojej obchodnej spoločnosti.

Za účelom vyššej úrovne anonymity a ochrany majetku zároveň ponúkame i nomináciu právnických osôb do pozície povereného spoločníka /akcionára vo Vašej spoločnosti.

Chcem viac informácií

vrátiť sa späť