Vybavovanie víz, pobytov a pracovných povolení patrí k najžiadanejšej službe súvisiacej so zakladaním obchodných spoločností cudzincami v Slovenskej republike.

Naša spoločnosť ponúka sprostredkovane kvalitné poradenské služby pri zabezpečovaní všetkých druhov víz, pobytov a pracovných povolení svojim klientom. Najmä zabezpečujeme získanie krátkodobých i dlhodobých víz za účelom štúdia, zamestnania, podnikania alebo tiež za účelom zlúčenia rodiny cudzinca v Slovenskej republike. Ďalej zabezpečujeme získanie dlhodobého či trvalého pobytu a vybavujeme pre cudzincov pracovné povolenia.

Chcem viac informácií

vrátiť sa späť