Aká je výška odvodov pre konateľa a spoločníka s.r.o. v roku 2022?

 

Odvody konateľa a spoločníka s.r.o. sa odvíjajú od spôsobu odmeňovania. Konateľ s.r.o. môže plniť svoju funkciu bez nároku na odmenu alebo môže dostávať pravidelné či nepravidelné odmeny alebo môže byť v spoločnosti zamestnaný. Je na zvážení každého konateľa či spoločníka, aká varianta je pre neho tá najvýhodnejšia. Odvody konateľa/spoločníka s.r.o. bez nároku na odmenu Táto […]

Osoba s exekúciou už s.r.o. nezaloží

 

Od  1. Októbra 2020 sa novelou Obchodného zákonníka zaviedla nová negatívna podmienka pre zakladateľov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o.). Novelizované znenie § 105b Obchodného zákonníka stanovuje, že s.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá je zaevidovaná v registri vydaných poverení k vykonaniu exekúcie podľa zvláštneho zákona. Rovnako sa mení i § 133 ods.2 Obchodného zákonníku, podľa ktorého […]

Je v roku 2022 výhodnejšia živnosť alebo s.r.o.?

 

Porovnávanie založenia živnosti a s.r.o. Živnosť – všeobecne platí, že založenie živnosti je administratívne jednoduchšie než založenie s.r.o. Živnostenské oprávnenie udeľuje okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, v mieste podľa bydliska živnostníka. Primárnou podmienkou pre získanie živnosti je bezúhonnosť a minimálny vek 18 rokov. Pri voľných živnostiach môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia. Cena za […]

Platcovia DPH musia do 30. 11. 2021 zapísať bankové účty na daňovom úrade

 

Všetci platcovia DPH, ktorí sú zaregistrovaní k 15. novembru 2021, majú povinnosť ohlásiť daňovému úradu svoje bankové účty, ktoré používajú k podnikaniu do 30. novembra 2021, prostredníctvom elektronického formulára. Ten je možné stiahnuť na portáli Finančnej správy. Ak platca napíše nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad mu mȏže uložiť pokutu do výšky až 10 […]

Kde končia hranice home office a aké výhody prináša prenájom kancelárie

 

Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že asi dvom tretinám ľudí  home office vyhovuje, a to najmä z dôvodu, že nemusia do práce dochádzať a sú schopní sa efektívnejšie postarať o domácnosť. Zostávajúcej tretine však tento druh práce nevyhovuje. Príčinou býva, že im chýbajú vhodné podmienky pre ich prácu. OFFICE HOUSE SK ponúka riešenie. Môžete si zvoliť, či preferujete […]

Výhody flexi kancelárie v období korona krízy

 

Behom korona pandémie veľa zamestnancov trávilo svoju pracovnú dobu doma. Potom, čo sa firmy adaptovali na nový štýl práce, je veľkou témou, aký význam majú klasické kancelárie a ako sa spȏsob, akým pracujeme, bude ďalej vyvíjať. Na jar 2020 sa práca z domu zmenila. Zo dňa na deň sa stala pre mnoho firiem a štátnych […]