Ready-made a.s.

Akciová spoločnosť ponúka vhodnú variantu k realizácii ambicióznejších projektov s možnosťou zabezpečenia anonymity vlastníckej štruktúry (v prípade viac než jedného vlastníka). Jedná sa o prestížnu formu podnikania so základným imaním v minimálnej hodnote 25 000 €. Akcionárom akciovej spoločnosti sa môže stať ktokoľvek a k prevodu akcií stačí štandardný jednoduchý rubopis. Nespornou výhodou je aj nenáročné personálne obsadenie (konateľskou osobou môže byť iba jeden človek), pri výhodnom nastavení teda môže akciovou spoločnosť ovládať a kontrolovať iba jedna osoba.

Výhody našich ready made akciových společností:

 • základný kapitál je splatený v plnom rozsahu obratom po založení spoločnosti,
 • zápis v živnostenskom a obchodnom registri vrátane pridelenia identifikačného čísla osoby (IČO),
 • registrovanie k dani vrátane pridelenia daňového identifikačného čísla osoby (DIČ),
 • možnosť jednania za spoločnosť už v deň nákupu,
 • garancia právnej a účtovníckej čistoty pri založených spoločnostiach, možnosť akejkoľvek zmeny v spoločnosti (zmena obchodnej firmy, sídla, predmetu podnikania apod.),
 • žiadne podnikateľské aktivity, záväzky ani dlhy,
 • založenie výhradne za účelom následného predaja,
 • pripravenosť spoločnosti k okamžitému predaju,
 • splnenie všetkých zákonných povinností voči štátnym orgánom,
 • výrazná úspora času,
 • expresný zápis do Obchodného registra vrátane všetkých zmien prevedených notárskym zápisom, vďaka čomu budete mať spoločnosť prepísanú na svoju osobu obratom. To znamená, že v rovnaký deň budete mať k dispozícii aktuálny úradne overený výpis z Obchodného registra vrátane vašich nových údajov.
Menu