Ready-made s.r.o.

Jednoduchá a zrozumiteľná právna forma podnikania, spoločnosť s ručením obmedzeným, je najčastejšou vyhľadávanou právnou formou pre rozjazd podnikania. Jasná vlastnícka štruktúra, nízke počiatočné investície a nenáročné personálne obsadzovanie orgánov spoločnosti (spoločník aj konateľ môžu byť rovnaká osoba) z nej robia ideálnu variantu, ako začať podnikať a minimalizovať možné počiatočné riziko. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným môžete mimo iné aj vydávať kmeňové listy, ktorými možno jednoducho prevádzať svoj obchodný podiel a pripraviť tak spoločnosť na vstup investora.

Výhody našich ready made společností s ručením omezeným:

 • základný kapitál je splatený v plnom rozsahu obratom po založení spoločnosti,
 • zápis v živnostenskom a obchodnom registri vrátane pridelenia identifikačného čísla osoby (IČO),
 • registrovanie k dani vrátane pridelenia daňového identifikačného čísla osoby (DIČ),
 • možnosť jednania za spoločnosť už v deň nákupu,
 • garancia právnej a účtovníckej čistoty pri založených spoločnostiach, možnosť akejkoľvek zmeny v spoločnosti (zmena obchodnej firmy, sídla, predmetu podnikania apod.),
 • žiadne podnikateľské aktivity, záväzky ani dlhy,
 • založenie výhradne za účelom následného predaja,
 • pripravenosť spoločnosti k okamžitému predaju,
 • splnenie všetkých zákonných povinností voči štátnym orgánom,
 • výrazná úspora času,
 • expresný zápis do Obchodného registra vrátane všetkých zmien prevedených notárskym zápisom, vďaka čomu budete mať spoločnosť prepísanú na svoju osobu obratom. To znamená, že v rovnaký deň budete mať k dispozícii aktuálny úradne overený výpis z Obchodného registra vrátane vašich nových údajov.
Menu