Ready-made SE

Kúpou ready-made európskej spoločnosti vám odpadne zdĺhavý a zložitý proces zakladania európskej spoločnosti, ku ktorému navyše štandardne potrebujete cezhraničný subjekt a základný kapitál v minimálnej výške 120 tisíc EUR. Európska spoločnosť je medzinárodne uznávanou právnou formou podnikania, ktorá vám zaistí jednoduchší vstup na zahraničný trh vďaka dôveryhodnosti a možnosti obchodovať vo všetkých zemiach Európskej únie. Európska spoločnosť podlieha predpisom EU a hodí sa ideálne pre podnikateľov plánujúcich operovať na európskom trhu. Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť presúvať sídlo v rámci celej EU, a to bez likvidácie spoločnosti. Zmena sídla so sebou samozrejme nesie nielen opustenie domácej legislatívy, ale aj možnosti uplatňovať právo na ochranu zahraničných investícií.

Výhody našich ready-made evropských společností:

 • základný kapitál je splatený v plnom rozsahu obratom po založení spoločnosti,
 • zápis v živnostenskom a obchodnom registri vrátane pridelenia identifikačného čísla osoby (IČO),
 • registrovanie k dani vrátane pridelenia daňového identifikačného čísla osoby (DIČ),
 • možnosť jednania za spoločnosť už v deň nákupu,
 • garancia právnej a účtovníckej čistoty pri založených spoločnostiach, možnosť akejkoľvek zmeny v spoločnosti (zmena obchodnej firmy, sídla, predmetu podnikania apod.),
 • žiadne podnikateľské aktivity, záväzky ani dlhy,
 • založenie výhradne za účelom následného predaja,
 • pripravenosť spoločnosti k okamžitému predaju,
 • splnenie všetkých zákonných povinností voči štátnym orgánom,
 • výrazna úspora času
 • expresný zápis do Obchodného registra vrátane všetkých zmien prevedených notárskym zápisom, vďaka čomu budete mať spoločnosť prepísanú na svoju osobu obratom. To znamená, že v rovnaký deň budete mať k dispozícii aktuálny úradne overený výpis z Obchodného registra vrátane vašich nových údajov.
Menu