Odštepný závod zahraničné spoločnosti

Odštepný závod zahraničné spoločnosti je samostatne fungujúca pobočka zahraničnej spoločnosti zriadená v inom štáte než je štát sídla materskej spoločnosti. Odštepným závodom sa legálnou definíciou rozumie "organizačná zložka".

Charakteristika odštepného závodu

Odštepný závod zahraničnej spoločnosti nemá právnu subjektivitu, to znamená, že ho nemožno založiť bez náväznosti na zahraničnú právnickú osobu Jeho vnútorná organizácia sa vždy riadi právom štátu, v ktorom pôsobí materská spoločnosť. Medzi hlavné výhody odštepného závodu patrí úspora času a finančná dostupnosť (bez nutnosti skladať základný kapitál). Office House vám ponúka komplexní právnu a administratívnu podporu pri založení pobočky - odštepného závodu zahraničnej spoločnosti v Slovenskej republike a v zahraničí. Zariadime za vás všetky úradné náležitosti spojené so zriadením pobočky vrátane notárskeho konania, vybavenia živnostenského oprávnenia, súhlasu so sídlom pobočky a zápisu do obchodného registra.

Odštepný závod vám radí založíme už za 552,- Eur bez DPH.

Pre viac informácií o zriadení odštepného závodu nás neváhajte kontaktovať.

Chcem viac informácií
Menu