Založenie európskej spoločnosti

Založenie európskej spoločnosti (SE) a jej vznik je v Slovenskej republike, vrátane celej EÚ, veľmi náročný proces, ku ktorému sa spravidla vyžaduje odborná asistencia. Tato kozmopolitná právna forma podnikania si vyžaduje základné imanie 120 000 ,- Eur a podlieha predpisom EÚ. Hodí sa pre expandujúce podnikateľské zámery s medzinárodným rozsahom. Základná výhoda oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť presúvať sídlo v rámci celej EÚ, a to bez likvidácie spoločnosti. Zmena sídla so sebou samozrejme nesie aj opustenie domácej legislatívy.

Charakteristika SE

Európska spoločnosť (SE – Societa Europaea) je kapitálová spoločnosť, ktorej sídlo môže byť umiestnené v ktorejkoľvek zemi Európskej únie. Jej správa je veľmi podobná správe akciovej spoločnosti. Office House vám ponúka komplexnú právnu a administratívnu podporu pri založení európskej spoločnosti. S realizáciou projektu máme praktické skúsenosti a ovládame potrebné know - how, ktoré je základom k úspešnému vzniku tejto právnej formy. Samozrejmosťou je zaistenie zápisu spoločnosti do obchodného registra v SR, prípadne vo zvolenom štáte rezidencie a riadne splnenie všetkých súvisiacich povinností tak, aby vám európska spoločnosť bez problémov fungovala a zaistila všetky výhody.

Európskou spoločnosť vám založíme už za 2 556,- Eur bez DPH.

Pre viac informácií o založení európskej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.

Chcem viac informácií
Menu